1. > Home
  2. > contact & advies
  3. > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een algemene vraag over de Scope Academie?
Wellicht staat het antwoord op deze vraag hieronder bij onze ‘veelgestelde vragen’.
Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Inhoudelijke vragen over de cursus kun je stellen aan de docent, die de cursus geeft.
Op de betreffende cursuspagina zie je de button: Mail aan (voornaam van de docent).

veelgestelde vragen

Haal de starters niet alleen ‘uit’ de school, maar creëer in de school het gesprek en de begeleiding en de opleiding!

Dat gaan we doen. De verdiepingstrajecten worden zoveel mogelijk vormgegeven in de praktijk van de school. De kracht van de Scope Academie is juist dat we de ontwikkeling van starters stimuleren door de inzet van de collega’s en expertise uit de Scope Opleidingsscholen.

Hoe passen de verdiepingstrajecten bij de wensen en verwachtingen van de starters?

De thema’s van de verdiepingstrajecten zijn in nauw overleg met starters en schoolopleiders bedacht. We hebben onderzocht welke vragen starters hebben. Ook hebben we goed geluisterd naar wat begeleiders van starters daarover zeggen. Daarnaast hebben we literatuur geraadpleegd. Uit al die bronnen hebben we de thema’s afgeleid en de verdiepingstrajecten samengesteld. Binnen een traject gaan we altijd uit van de praktijk van de starter en zijn leervragen. De docenten stellen een flexibel programma op op basis van de leervragen en het aantal deelnemers. Heb je een leervraag die je niet kwijt kunt in de omschreven verdiepingstrajecten? Stel hem! We zoeken dan binnen onze opleidingsscholen naar de professional die jou verder kan helpen. Vraag en aanbod komen zo bij elkaar.

Hoeveel ruimte heeft een starter om te leren in zijn eigen tijd, op eigen plaats en manier?

Dat hebben we binnen de Scope Academie goed geregeld. We willen dat deelnemers eenvoudig via de website een verdiepingstraject kunnen kiezen die bij hen past en zich eenvoudig kunnen inschrijven. De organisatie moet gewoon goed zijn, evenals de inhoud van de trajecten. De thema’s zijn afgestemd op de vragen van starters. In de verdiepingstrajecten wordt uitgegaan van de praktijkvragen die de deelnemers hebben. De docent maakt op basis van het aantal deelnemers en de leervragen een flexibel aanbod. Dat kan een groepsbijeenkomst zijn (online of fysiek), theoretische bronnen die je verder kunnen helpen, maar ook een klein individueel coachingstraject. Dat gebeurt in afstemming met de groep. De cursist heeft dus alle ruimte om zijn eigen leerdoelen te stellen, zijn eigen leerstijl te volgen en te profiteren van de kennis van de docent en de andere deelnemers. Uiteindelijk gaat het erom dat het in zijn eigen klas en school beter gaat.

Hoeveel ruimte is er om ons eigen plan te trekken als scholencluster? Kunnen we bijvoorbeeld de leerteams later laten ingaan of starters maar aan één cursus per jaar laten meedoen?

In de Scope Academie 2.0 staat de leervraag van de starters centraal. We willen de kennis en expertise die we binnen Scope hebben met elkaar delen. Uiteraard bepaalt elk cluster zijn eigen beleid. Uiteindelijk zoeken we het beste voor de starters. Als dat op een andere manier beter kan, moet je dat zeker doen. Maar rond de Scope Academie zijn ook afspraken gemaakt: elke starter krijgt 50 uren en krijgt daarmee de ruimte om 2 verdiepingstrajecten te volgen. Als scholen hiervan massaal afwijken, komt de continuïteit van de Scope Academie in het gedrang. Een kleine afwijking kan in het belang van de starter of de school, maar het beste is om de grote lijn en afspraak te blijven volgen.

Is het niet beter om de starter eerst gewoon aan de slag te laten gaan met begeleiding vanuit de school en pas later aan een verdiepingstraject te beginnen?

Zeker, dat kan. Een starter kan zelf beslissen wanneer hij welk verdiepingstraject gaat doen. Hij zal dat ongetwijfeld in overleg doen met zijn leidinggevende of starterscoach/schoolopleider. Doorschuiven kan altijd. Ook hierin kan de starter zijn eigen route kiezen. Het aanbod verdiepingstrajecten is wel geselecteerd op basis van een onderzoek naar de leervragen van met name startende leerkrachten. De verdiepingstrajecten zijn overigens niet alleen voor starters beschikbaar, ook als je al langer voor de klas staat en werkzaam bent binnen Scope kun je je aanmelden!

Kan de Scope Academie er ook voor zorgen, dat starters goed ontvangen worden in de scholen?

Het is inderdaad belangrijk dat de startende leerkrachten goed ontvangen worden en een goede landing maken in het team. Ze moeten weten en voelen dat ze welkom zijn. Als dat misgaat haken veel starters eerder af. Het gaat erom dat collega’s contact leggen en tijd krijgen starters te begeleiden vanuit een positieve houding. Dat is in de eerste plaats een taak van de school zelf. Wel stimuleren we dat starters in een leerteam plaatsnemen en o.l.v. een coach uit de eigen scholen werken aan hun ontwikkeling.

achtergrondartikelen