1. > Home
  2. > Over ons
  3. > Onderwijsvisie

Hoe leer je bij de Scope Academie?

Dit vinden wij van belang bij leren in en uit de praktijk:

a. Leren wordt gestuurd door leervragen

Een professional formuleert op basis van zijn ervaringen en reflectie op zijn professioneel handelen zijn eigen leervragen en probeert in scholing daar antwoord op te krijgen. Hij formuleert bewust zijn eigen specifieke leervragen, al of niet in overleg met anderen en zoekt actief antwoord op zijn vragen.

b. Leren in samenwerking met anderen en het uitwisselen van ervaringen

Een leerkracht in het basisonderwijs is werkzaam binnen een team en stemt zijn werk voortdurend af op anderen, zoals ouders, management, IB-ers en externe begeleiders. Dat maakt leren tot een proces van samenwerken en het uitwisselen van ervaringen, waarin de leerkracht zijn eigen handelen en opvattingen ontwikkelt in afstemming met anderen.

c. Leren door het reflecteren op het eigen handelen en het geven en ontvangen van feedback

Een professional leert door te reflecteren op zijn eigen functioneren in de beroepspraktijk en het functioneren van anderen. Hij is in staat feedback te geven en te ontvangen en op basis hiervan zijn functioneren en dat van anderen te verbeteren.

d. Leren door onderzoeken van de eigen praktijk en theoretische inzichten

Een professional heeft een onderzoekende houding, zowel ten aanzien van zijn eigen beroepspraktijk als ten aanzien van nieuwe theoretisch inzichten. Hij probeert vanuit een open mind en een nieuwsgierige instelling vragen te stellen om te komen tot een dieper inzicht. Hulpmiddelen als onderzoekstechnieken en statische analyses van uitkomsten van onderzoek kunnen daaraan dienstbaar zijn.

e. Leren door nieuwe inhoud en theoretische inzichten te koppelen aan de eigen beroepspraktijk en het eigen professioneel handelen

Een professional koppelt nieuwe inzichten altijd aan zijn eigen handelen in de beroepspraktijk en stelt op basis daarvan vragen, die te maken hebben met relevantie en bruikbaarheid van theoretische concepten. Hij probeert op basis hiervan zijn eigen professionele handelen te verbeteren.

f. Leren door aan te sluiten bij de eigen kwaliteiten en idealen

Een professional leert het beste door uit te gaan van zijn eigen kwaliteiten en die te ontwikkelen. Hij leert vanuit een (impliciete) visie op goed onderwijs en probeert vanuit die idealen zijn eigen ontwikkeling te stimuleren. Dat vraagt een positieve instelling.

achtergrondartikelen