Kunnen ze het echt zelf?

Kunnen ze het echt zelf?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

 1. > Home
 2. > Verdiepingstrajecten
 3. > Kunnen ze het echt zelf?

Kunnen ze het echt zelf?

Leerlingen worden op school voorbereid op een snel veranderende samenleving.

‘Lange tijd werd aangenomen dat het intelligentieniveau van een kind het schoolsucces bepaalt, maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat zelfsturing misschien nog wel belangrijker is.’  (Diana Smidts en Mariette Huizinga).

Zelfsturing is het gedrag dat we zien bij een leerling op het gebied van o.a. taakaanpak, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en emotieregulering. Executieve functies zijn de hersenprocessen die deze zelfsturing mogelijk maken. Het SLO heeft een onderzoek uitgevoerd naar vaardigheden die een leerling dient te ontwikkelen om te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst, de 21ste eeuwse vaardigheden. Voor jou als leerkracht is het belangrijk kennis te hebben van deze vaardigheden: hoe die vaardigheden worden ontwikkeld en/of hoe je ze versterkt.

 

Schrijf je in!

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

docent

Clary Gerrits

Internbegeleider en Beeldcoach op GBS De Morgenster in Hardenberg en CBS De Regenboog in Hoogezand.

Op dit moment ben ik Internbegeleider en Beeldcoach op GBS De Morgenster in Hardenberg en CBS De Regenboog in Hoogezand. Hiervoor ben ik IB’er op een andere school geweest. Meer dan 25 jaar heb ik voor de klas gestaan, op verschillende scholen en in alle groepen.
Mijn grootste drive is kinderen en collega’s bij te staan in hun ontwikkeling. Ik moedig aan, stel vragen en help zoeken naar de altijd aanwezige kwaliteiten die ingezet kunnen worden voor ontwikkeling. Executieve functies en zelfsturing zijn daarvoor belangrijk.
Ik zet mij graag in voor Scope, omdat ik mijn liefde voor het onderwijs en mijn ervaring graag wil delen met (startende) collega’s.

inhoud

Wat leer je hier?

 • Je leert wat executieve functies zijn en wat zelfsturing is. Hoe ze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het leerproces van een leerling kunnen beïnvloeden;
 • Je leert wat de connectie is met 21ste eeuwse vaardigheden;
 • Je leert wat jij in de klas kan doen om zelfsturing te bevorderen. Denk aan de inrichting van je lokaal, didactiek, klassenmanagement, enz;
 • Je wordt je bewust van je eigen houding in het begeleiden van leerlingen naar zelfsturend en zelfverantwoordelijk leren;
 • Je wordt je bewust van je eigen executieve functies en welke invloed die hebben op leerlingen;
 • Je krijgt handvatten om leerlingen met een zwakke zelfsturing te herkennen en te begeleiden;
 • Je leert wie je daarbij betrekt en wanneer je externe hulp inroept;
 • Je neemt kennis van leerlijnen die het CED voor zelfsturing heeft ontwikkeld.

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Kunnen ze het echt zelf?"

Tijdens je opleiding op de Pabo is er aandacht besteed aan zelfsturing bij kinderen. We gaan ervan uit dat je kennis hebt van de 21e eeuwse vaardigheden en het vandaaruit ontwikkelen en stimuleren van de executieve functies bij kinderen. Ook dat je weet hebt van zelfstandigheidsvorming en zelfsturing bij kinderen en hoe dat onderdeel is van persoonlijk meesterschap.