Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

  1. > Home
  2. > Verdiepingstrajecten
  3. > Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Na de invoering van de wet op het Passend Onderwijs neemt de veelkleurigheid in gedrag van de kinderen in jouw klas enorm toe. Sommige kinderen zijn anders dan de rest: druk, ongeconcentreerd, agressief of traag. Hoe sluit je aan bij hun onderwijsbehoeften? Een leerling met ernstige gedragsproblemen vraagt om een andere aanpak dan een leerling met lichte gedragsproblemen. Hoe ervaar je zelf dat probleemgedrag? Waar de interactie bij de ene leerling min of meer vanzelf gaat, moet je bij een andere leerling veel meer je best doen.

In dit verdiepingstraject ontdek je hoe je zelf tegen probleemgedrag aankijkt en wat dat betekent voor je aanpak van probleemgedrag. Je leert bijzonder gedrag van kinderen beter begrijpen, hoe je probleemgedrag in de klas kunt voorkomen en hoe je, als het zich toch voordoet, adequaat kunt reageren door de leerlingen positief te blijven benaderen.

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

inhoud

Wat leer je hier?

  • Je bent je ervan bewust dat je interpretatie van gedrag voor een groot deel bepaald wordt door je eigen ervaringen en ideeën;
  • Je begrijpt wat een kind met probleemgedrag gedrag aan jou vraagt (wat is de specifieke pedagogische onderwijsbehoefte van dit kind?). Je kunt leerlingen met probleemgedrag eigenaar maken van het eigen leerproces;
  • Je kunt adequate preventiemaatregelen treffen om gedragsproblemen te voorkomen;
  • Je kunt adequaat en planmatig reageren op bijzonder gedrag (zowel geïnternaliseerd als geëxternaliseerd gedrag).

beginsituatie

Wat moet je al kunnen en weten voor de cursus 'Wat heeft dat kind?'

Op de Pabo heb je leren omgaan met verschillen tussen kinderen, zowel in leren als in gedrag. Als je de minor Omgaan met Complex gedrag hebt gevolgd heb je hierin een verdieping gemaakt in je leerproces. Tijdens deze cursus sluiten we sterk aan bij complex gedrag dat jij meemaakt in je werkcontext.

mischien ook interessant voor jou?