1. > Home
  2. > Over ons
  3. > Achtergrond

Achtergrondartikelen

Scope Academie heeft een aantal interessante achtergrondartikelen voor jou als startende leerkracht:

1. Wat is een goede begeleiding voor starters?

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. Dit boek – een publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen in samenwerking met de PO-Raad – presenteert vijftien voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Juist dat maakt dit boek tot een rijke inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van beginnende leraren.

Lees het artikel

2. Hoe ondersteun je startende leraren?

Net van de lerarenopleiding en nu een baan op een school. Wat kunnen scholen en begeleiders doen om beginnende leraren te ondersteunen? In dit artikel wordt besproken welke aspecten leiden tot een kwalitatief goed inductieprogramma voor startende leraren, van tips voor schoolleiders tot een driejarig inwerktraject ontwikkeld door een onderzoeker.

Lees het artikel

3. Begeleiding startende leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen, dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductie-arrangementen, die drie jaar duren.

Lees het artikel

4. Startende leraren in het po en vo

Met een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven.
In het begin wordt werken in het onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren.
Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.
In dit boek zijn de inzichten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar gebracht en vertaald naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Doel is niet alleen het uitvallen van starters te voorkomen, maar vooral hen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, ten behoeve van leerlingen.

Lees het artikel

5. Waarom vallen er veel starters uit?

In dit onderzoek wordt aangegeven waar de oorzaken kunnen liggen: in de Pabo en de school waar de starter werkt.

Bekijk het filmpje