1. > Home
  2. > Over ons
  3. > Organisatie

De organisatie van de Scope Academie

De 15 clusters die samenwerken in Scope zorgen er met elkaar voor dat de kwaliteit van hun scholen up-to-date is, dat je je er prettig en professioneel kunt ontwikkelen (als student, starter en ervaren leraar) en dat er ruimte is voor professionalisering in de Scope Academie.

foto organisatie

En zo ziet een opleidingsschool er uit:

  • We werken vanuit onze gezamenlijke visie en missie aan goed christelijk onderwijs;
  • We borgen de kwaliteit door onszelf en onze school kritisch te onderzoeken;
  • We leren samen onze school en ons zelf te verbeteren;
  • Ons handelen en onze overtuiging baseren we op betrouwbare bronnen en data;
  • We delen en gebruiken kennis en ervaring van alle partners binnen Scope;
  • We zorgen ervoor dat iedereen mee doet en iedereen zich ontwikkelt;
  • We onderzoeken en innoveren tot alle leerlingen profiteren van het beste onderwijs.

 

veelgestelde vragen

Haal de starters niet alleen ‘uit’ de school, maar creëer in de school het gesprek en de begeleiding en de opleiding!

Dat gaan we doen. De cursussen worden zoveel mogelijk in de scholen zelf gegeven. Dat geldt ook voor de leerteams. De kracht van de Scope Academie is juist dat we de ontwikkeling van starters stimuleren door de inzet van de collega’s en expertise uit de Scope Opleidingsscholen.

Hoe passen de cursussen bij de wensen en verwachtingen van de starters?

De thema’s van de cursussen zijn in nauw overleg met starters en schoolopleiders bedacht. We hebben onderzocht welke vragen starters hebben. Ook hebben we goed geluisterd naar wat begeleiders van starters daarover zeggen. Daarnaast hebben we literatuur geraadpleegd. Uit al die bronnen hebben we de thema’s afgeleid en de cursussen samengesteld. Binnen een cursus gaan we altijd uit van de praktijk van de starter en zijn vragen. Als je vindt dat er nog iets ontbreekt horen we het graag. De bedoeling is dat we het aantal cursussen de komende jaren verder uitbreiden.

Hoeveel ruimte heeft een starter om te leren in zijn eigen tijd, op eigen plaats en manier?

De Scope Academie is inderdaad goed geregeld. We willen dat deelnemers eenvoudig via de website een cursus kunnen kiezen die bij hen past en zich eenvoudig kunnen inschrijven. De organisatie moet gewoon goed zijn, evenals de inhoud van de cursussen. De cursusthema’s zijn afgestemd op de vragen van starters. In de cursus wordt uitgegaan van de praktijkvragen die de deelnemers hebben. Tijdens de cursus werkt een deelnemer aan een antwoord op zijn eigen leervragen met impulsen vanuit andere bronnen: theorie, medecursisten, andere praktijken. Elke cursus bestaat uit een mix van leren in een groep in, je eigen klas of school. De cursist heeft dus alle ruimte om zijn eigen leerdoelen te stellen, zijn eigen leerstijl te volgen en te profiteren van de kennis van de docent en de andere deelnemers. Uiteindelijk gaat het erom dat het in zijn eigen klas en school beter gaat.

Hoeveel ruimte is er om ons eigen plan te trekken als scholencluster? Kunnen we bijvoorbeeld de leerteams later laten ingaan of starters maar aan één cursus per jaar laten meedoen?

Uiteraard bepaalt elk cluster zijn eigen beleid. Uiteindelijk zoeken we het beste voor de starters. Als dat op een andere manier beter kan, moet je dat zeker doen. Maar rond de Scope Academie zijn ook afspraken gemaakt: elke starter krijgt 50 uren om 2 cursussen per jaar te volgen (40 uur) en deel te nemen aan een leerteam (10 uur). Als scholen hiervan massaal afwijken, komt de continuïteit van de Scope Academie in het gedrang. De deelname wisselt dan te sterk. Dan kunnen we de cursussen niet goed meer plannen en uitvoeren. Een kleine afwijking kan in het belang van de starter of de school, maar het beste is om de grote lijn en afspraak te blijven volgen.

Is het niet beter om de starter eerst gewoon aan de slag te laten gaan met begeleiding vanuit de school en pas later aan een cursus te beginnen?

Zeker, dat kan. Een starter kan zelf beslissen wanneer hij welke cursus gaat doen. Hij zal dat ongetwijfeld in overleg doen met zijn leidinggevende. Maar je hebt drie jaar om van start- naar basisbekwaam door te groeien. Gemiddeld is dat 2 cursussen per jaar en een leerteam. Maar doorschuiven of verschuiven kan altijd. Ook hierin kan de starter zijn eigen route kiezen. De afspraak is wel dat de starter in totaal 6 cursussen gaat volgen bij de Scope Academie.

Kan de Scope Academie er ook voor zorgen, dat starters goed ontvangen worden in de scholen?

Het is inderdaad belangrijk dat de startende leerkrachten goed ontvangen worden en een goede landing maken in het team. Ze moeten weten en voelen dat ze welkom zijn. Als dat misgaat haken veel starters eerder af. Het gaat erom dat collega’s contact leggen en tijd krijgen starters te begeleiden vanuit een positieve houding. Dat is in de eerste plaats een taak van de school zelf. Wel stimuleren we dat starters in een leerteam plaatsnemen en o.l.v. een coach uit de eigen scholen werken aan hun ontwikkeling.

achtergrondartikelen