1. > Home
  2. > Over ons
  3. > Scope Academie 2.0

Scope Academie 2.0

Het aanbod van de Scope Academie richten we vanaf dit jaar (20-21) meer flexibel in. We spreken niet meer van cursusaanbod, maar van een verdiepingstraject. Startende leerkrachten binnen Scope kunnen zich op basis van hun professionaliseringsvraag aanmelden voor twee thema’s per jaar. Op basis van de aanmeldingen ontwikkelt de docent een traject op maat, waarbij de persoonlijke leervraag van de starter binnen een thema centraal staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit leiden tot een persoonlijk coachingstraject (fysiek of digitaal) of (een aantal) bijeenkomsten in een kleine of grote groep. De docent geeft dit traject in afstemming met de starters vorm.

achtergrondartikelen