Ben je in gesprek?

Ben je in gesprek?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

  1. > Home
  2. > Verdiepingstrajecten
  3. > Ben je in gesprek?

Ben je in gesprek?

Je hebt elke werkdag contact met de kinderen in je groep. Je wilt dat contact graag goed houden. Maar hoe doe je dat? Je wilt een relatie opbouwen met alle kinderen in je groep en om die reden wil je ze goed leren kennen. Hoe kom je erachter wat voor elk individueel kind belangrijk is in haar of zijn leven? Wat wil het kind eigenlijk leren en hoe wil het zich ontwikkelen? Je komt daar achter door regelmatig met een kind in gesprek te gaan, door goed te luisteren. Hoe doe je dat zo dat je het kind goed in beeld krijgt? Wat heb je nodig om goed naar het kind te kunnen luisteren?

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

docent

Hannie Kunst

Intern begeleider

Hierbij stel ik mij voor als docent bij de Scope Academie.
Ik ben gestart als leerkracht, maar ben nu werkzaam als intern begeleider in het primair onderwijs. Daarnaast ben ik een aantal jaren dyslexiebehandelaar geweest.
Na behalen van mijn Master of Education en de opleiding tot kinderfocuscoach aan het International Focusing Institute is het mijn passie geworden me meer te richten op het onderbelichte domein in het onderwijs: de subjectivering, de persoonsvorming van het kind.
Graag wil ik mijn kennis, ervaring en passie dan ook delen in de Scope Academie.

inhoud

Wat leer je hier?

In dit verdiepingstraject werk je aan de volgende doelen:

  • Je leert hoe je een gesprek voert dat past bij de ontwikkeling en achtergrond van het kind;
  • Je versterkt de relatie met het kind en vergroot de competentie en de autonomie van het kind;
  • Je communiceert effectief door het inzetten van (non-)verbale technieken en gespreksmodellen;
  • Je gebruikt de beleving van kinderen systematisch in het onderwijsleerproces en motiveert kinderen hun beleving in te brengen;
  • Je leert communiceren met kinderen door te luisteren naar wat kinderen zeggen, voelen en denken, maar ook naar datgene wat dieper zit dan louter gedachten en emoties;
  • Je leert dat luisteren naar kinderen begint bij jezelf en dat verandering in gedrag ontstaat wanneer kinderen leren luisteren naar hun eigen binnenkant, naar wat van binnen lijfelijk voelbaar is;
  • Je leert dat luisteren naar kinderen onderdeel is van de drie domeinen van onderwijs.

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Ben je in gesprek?"

Op de Pabo heb je de basis gelegd voor het communiceren met kinderen. Je hebt theorie over dit onderwerp aangeboden gekregen en je hebt gesprekken gevoerd met kinderen op de basisschool waar je stage liep. Daarbij heb je verschillende gespreksvaardigheden en -technieken toegepast. Je hebt nagedacht over je eigen pedagogische visie en je bent je bewust geworden van de rol die je als leerkracht vervult voor kinderen.