Hoe blijf je relaxed aan het werk?

Hoe blijf je relaxed aan het werk?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

  1. > Home
  2. > Verdiepingstrajecten
  3. > Hoe blijf je relaxed aan het werk?

Hoe blijf je relaxed aan het werk?

Een week heeft 42 werkuren. Maar soms lijkt dat te weinig om alles te doen: lessen voorbereiden, registreren, vergaderen, ouders spreken, excursies organiseren, bestellingen doen enz. Uit onderzoek blijkt dat 81% van de leerkrachten op de basisschool een relatief hoge werkdruk ervaart (DUO, 2016). Hierdoor stoppen veel jonge leerkrachten na een aantal jaren in het onderwijs. Leerkrachten doen aan topsport, want onderwijs is een prachtig risico (Biesta, 2013). Kinderen hebben goede, ontspannen leerkrachten hard nodig!

Hoe blijf je ontspannen in je werk en hoe blijf je je werk met plezier doen?

 

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

inhoud

Wat  leer je hier?

  • Je ontwikkelt een denkkader waarbij je de balans tussen privé – werk en de balans tussen lichaam – hoofd – gevoel – zingeving in het oog kunt houden;
  • Je leert hoe je al je activiteiten in kaart brengt, hoe je prioriteiten stelt en aan elke taak voldoende tijd besteedt;
  • Je leert om verantwoordelijk te zijn voor de invulling van je taaklast en jouw mogelijkheden. Je bent op de hoogte van rechten en plichten en van manieren hoe je collega’s hierin kunt betrekken;
  • Je brengt jouw behoeften in kaart over uitdaging in je werk. Je ziet wegen om hierin actie te ondernemen.

 

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Hoe blijf je relaxed aan het werk?"

Op de Pabo heb je al wel ervaren hoe het is om aan verschillende taken tegelijk te werken, verantwoordelijkheid te dragen en wat bij jou stress oproept. Ook heb je manieren gevonden of aangereikt gekregen om hiermee om te gaan.

mischien ook interessant voor jou?