Hoe houd je alle ballen in de lucht?

Hoe houd je alle ballen in de lucht?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

 1. > Home
 2. > Verdiepingstrajecten
 3. > Hoe houd je alle ballen in de lucht?

Hoe houd je alle ballen in de lucht?

Het is niet eenvoudig om het leren en de ontwikkeling van al die kinderen in jouw klas in kaart te brengen, te organiseren en het overzicht te houden op hun vorderingen. Je wilt graag dat je klas en onderwijs er overzichtelijk en geordend uitziet en dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Je leert in deze cursus hoe je de organisatie van je onderwijs en de processen in beeld brengt en hoe je die effectief en doelgericht aanstuurt.

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

inhoud

Wat leer je hier?

Je werkt in dit verdiepingstraject aan de volgende doelen:

 • Je leert hoe je je dagelijkse werk overzichtelijk en geordend houdt: voor jezelf en voor de kinderen (klassen- en werkmanagement);
 • Je leert hoe je hierin de ontwikkeling van kinderen volgt en bijhoudt (opbrengstgericht werken).

Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als:

 • Dag- en weekplanning;
 • Dag- en weektaak voor kinderen op verschillenden niveaus (verbredend of verdiepend, of juist remediërend);
 • Differentiëren naar verschillende niveaus binnen je groep, zowel je instructie als je verwerking;
 • Werken met niveaugroepen: nodig of overbodig;
 • Zelf nakijken of (gestuurd) laten nakijken;
 • Toetsdoelen / periode doelen / leerjaardoelen – hoe werkt dat op jouw school, hoe werkt jouw methode en wat doe jij daarmee als leerkracht zelf?

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Hoe houd je alle ballen in de lucht?"

Op de Pabo ben je veel aan de slag geweest met klassenmanagement: je hebt de theorie gehad en bent heel vaak bezig geweest met de toepassing. Je hebt in de loop van de tijd je eigen stijl ontwikkeld waarbij je je kwaliteiten kunt inzetten. Daarnaast heb je op de Pabo kennisgemaakt met opbrengstgericht en handelingsgericht werken: je weet hoe belangrijk het is om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. En je hebt geleerd om die ontwikkeling op een cyclische manier bij te houden en te verantwoorden. Verder heb je geleerd om jouw handelen (ook bij opbrengst- en handelingsgericht werken) te verantwoorden op basis van je visie en vanuit de theorie.