Hoe leert elk kind het beste ?

Hoe leert elk kind het beste ?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

  1. > Home
  2. > Verdiepingstrajecten
  3. > Hoe leert elk kind het beste?

Hoe leert elk kind het beste?

De kinderen in jouw groep leren elk op hun manier, in hun eigen tempo en met verschillende resultaten. Het is een kunst om je onderwijs zo in te richten, dat al die verschillende kinderen verder komen in hun ontwikkeling. Hoe pak je dat aan? Je leert in dit verdiepingstraject hoe je die verschillen in beeld brengt en waardeert en hoe je op een effectieve manier instructie geeft, zodat elk kind optimaal profiteert van jouw onderwijs. Je leert hoe je kinderen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

docent

Alien Janssen

Leerkracht De Schatgraver in Zwolle

“Met veel enthousiasme en met veel tips uit de praktijk ga ik deze cursus aan jou geven.”

inhoud

Wat leer je hier?

  • Je leert hoe je door middel van bewegend leren kinderen meer betrokken krijgt bij lessen;
  • Je leert hoe je door het creëren van een rijke leeromgeving (thema’s, inloop, circuits) kinderen gemotiveerder en enthousiaster aan het leren krijgt;
  • Je leert kritisch kijken naar je eigen structuur van lesgeven en hoe je die structuur kunt verbeteren door tips van elkaar en door theorie te verbinden met de praktijk.

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Hoe leert elk kind het beste?"

Op de Pabo heb je leren omgaan met verschillen tussen kinderen. Thema's als het ontwikkelen van adaptieve lessen, rijke en uitdagende leeromgeving en onderzoekend en ontwerpend leren en thematisch werken hebben hieraan bijgedragen. Je hebt geleerd om vanuit de HGW-cyclus onderwijs te ontwerpen dat tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen. Je kent hierbij het onderscheid tussen divergente– en convergente differentiatie. Tevens heb je kennis opgedaan over leerstijlen. Je hebt o.a. kennis van leerstijlen van KOLB, Meervoudige intelligentie en Leren van binnenuit.

mischien ook interessant voor jou?