Hoe staan jouw kinderen in de wereld?

Hoe staan jouw kinderen in de wereld?

Verdiepingstraject opzet

3 bijeenkomsten

  1. > Home
  2. > Verdiepingstrajecten
  3. > Hoe staan jouw kinderen in de wereld?

Hoe staan jouw kinderen in de wereld?

De wereld is groter dan de klas en thuis. Het is belangrijk dat kinderen ontdekken hoe de wereld in elkaar zit , hoe de wereld verandert en hoe kinderen met deze veranderingen kunnen omgaan. Het is voor kinderen relevant te leren in en met hun eigen leefwereld. Daarbij spelen generieke vaardigheden een belangrijke rol. Door deze te verbinden aan de leefwereld leren kinderen om te gaan met veranderingen. Daarin is de rol van de leerkracht belangrijk.
Je leert hoe je kinderen inwijdt in hun omgeving, de aarde en het milieu, hoe je ze laat kennismaken met (belangrijke) mensen, ontdekkingen en verschijnselen in de werkelijkheid nu en vroeger en hoe je die wereld in kaart brengt en verder ontwikkelt.

Ga naar de inhoud

Verdiepingstrajectopzet

3 bijeenkomsten

docent

Stefan Knegt

Leerkracht groep 6

Ik ben Stefan Knegt. Ik leef al 30 jaar in en bij Zwolle en werk in Ommen, als leerkracht van groep 6. Naast mijn werk als leerkracht houd ik me op school bezig met innovaties en het implementeren van het International Primary Curriculum (IPC). Ik houd ervan om samen met leerkrachten en leerlingen op een onderzoekende manier bezig te gaan met leren en het verbeteren ervan. Ik kijk er naar uit dit ook samen met jullie te doen! 

inhoud

Wat leer je hier?

In dit verdiepingstraject werk je aan de volgende doelen:

  • Wat zijn generieke vaardigheden;
  • Welke generieke vaardigheden spelen voor jou een belangrijke rol;
  • Hoe ontwerp je uitdagend onderwijs, waarin een rijke leeromgeving ingezet wordt om kinderen te laten leren over hun leefwereld;
  • Hoe kun je je in je uitdagende onderwijs wereldoriëntatie verbinden met generieke vaardigheden;
  • Hoe kun je je eigen visie op de wereld en de samenleving en jouw rol daarin beargumenteren.

beginsituatie

Wat moet je al weten en kunnen voor de cursus "Hoe staan jouw kinderen in de wereld?"

De eerder genoemde doelen vormen de basis voor deze cursus. Wat je verder nodig hebt is het volgende: je bezit uiteraard de basiskennis wereldoriëntatie die op grond van een Pabo-diploma mag worden verwacht. Je kunt reflecteren over je eigen lespraktijk. Je bent in staat de leefomgeving effectief in te zetten in je onderwijs door te werken volgens de ideeën van omgevingsonderwijs en het ontwerpen en gebruik maken van een rijke leeromgeving. En je bent in staat de onderzoekende houding van kinderen te stimuleren en in te zetten in je onderwijs.